Phân tích cổ phiếu DRC: 2018 dự báo doanh thu thuần đạt 4.234 tỷ đồng

Phân tích cổ phiếu DRC: Năm 2018 dự báo doanh thu thuần đạt 4.234 tỷ đồng

Lượt xem:3240 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • DRC đã công bố doanh thu thuần 6 tháng đầu năm đạt 1.661 tỷ đồng (giảm 5,8% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 94,2 tỷ đồng (giảm 28,5% so với cùng kỳ). Doanh thu giảm là do sản lượng lốp bias tiêu thụ giảm 14,7% còn 345.702 lốp trong khi sản lượng lốp radial tiêu thụ gần như giữ nguyên ở 163.786 lốp (giảm 1,3% so với cùng kỳ).

  Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu DRC là 25.358đ; tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 17 lần. Dự báo LNTT năm 2018 tăng trưởng 14,6%. KQKD Q2 đã hồi phục rõ rệt từ Q1 kém quả quan nhờ sản lượng tiêu thụ phục hồi và giá bán tăng 5% trong Q1. Các đối thủ cạnh tranh cũng đã nâng giá bán giúp một số khách hàng đã quay trở lại với DRC.

  Đồng thời giá đầu vào giảm gần đây cũng giúp cải thiện tỷ suất lợi nhuận cho công ty. Giai đoạn 2 của nhà máy radial giúp nâng gấp đôi công suất sẽ bắt đầu đi vào hoạt động trong khoảng 1 hoặc 2 tháng nữa. Kế hoạch bán 14,51% vốn tại DRC của Vinachem có thể sẽ diễn ra trước cuối năm. 

  Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu DRC là 25.358đ; tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 17 lần

  Tình hình hiện nay đã bớt khó khăn hơn đối với DRC so với 3 tháng trước. Tuy nhiên nói chung DRC không có lợi thế quyết định giá bán và nên phụ thuộc nhiều vào sự thay đổi giá đầu vào.

  Lợi nhuận giảm 28,5% chủ yếu là do KQKD Q1 kém khả quan với tỷ suất lợi nhuận giảm – Trong Q1/2018, tỷ suất lợi nhuận giảm còn 10,4% từ 14,67% trong Q1 năm ngoái. Tuy nhiên tỷ suất lợi nhuận Q2 đã hồi phục về mức 14,3% chủ yếu nhờ (1) sản lượng lốp bias tiêu thụ hồi phục trong Q2 giúp giảm giá thành trên mỗi sản phẩm lốp bias; (2) ngoài ra, chi phí đầu vào ổn định sau khi tăng vào đầu năm trong khi giá bán bình quân tăng 5% trong Q1 đã đóng góp hết vào KQKD Q2.

  Giá cao su tự nhiên (chiếm 35% chi phí nguyên liệu trong giá thành) giảm 3% so với quý liền trước và 24,5% so với cùng kỳ xuống còn khoảng 34 triệu đồng/tấn (cùng kỳ năm ngoái là 45 triệu đồng/tấn). Giá cao su tổng hợp (chiếm 15% chi phí nguyên liệu trong giá thành) giảm 4,54% so với quý liền trước và 27% so với cùng kỳ xuống còn khoảng 46 triệu đồng/tấn. Cuối cùng giá than đen và hóa chất (chiếm 15% chi phí nguyên liệu trong giá thành) lần lượt tăng mạnh 41% và 16,3% so với cùng kỳ.

  Theo đó lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm đạt 208,7 tỷ đồng (giảm 14,5% so với cùng kỳ) và tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 12,6% (cùng kỳ năm ngoái là 13,8%). Chi phí bán hàng & quản lý giảm nhẹ 1,9% so với cùng kỳ còn 77,5 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2018 – Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu thuần trong 6 tháng đầu năm là 4,7%, tăng từ mức 4,5% trong cùng kỳ năm ngoái. Chi phí bán hàng không đổi so với cùng kỳ, là 50,4 tỷ đồng trong khi đó chi phí quản lý giảm nhẹ 5,3% so với cùng kỳ, là 27,1 tỷ đồng.

  Lỗ tài chính thuần tăng lên 35,4 tỷ đồng từ mức lỗ 33,65 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2017 – Lỗ tài chính tăng do thu nhập tài chính giảm 16,3% và chi phí tài chính tăng 2,3% so với cùng kỳ. LNTT và LNST 6 tháng đầu năm lần lượt đạt 94,2 tỷ đồng (giảm 28,5% so với cùng kỳ) và 75,1 tỷ đồng (giảm 28,7% so với cùng kỳ).

  Cho riêng Q2, doanh thu tăng đạt 927,6 tỷ đồng và LNTT tăng đạt 69,2 tỷ đồng

  Cho riêng Q2, doanh thu tăng đạt 927,6 tỷ đồng (tăng 7,4% so với cùng kỳ) và LNTT tăng đạt 69,2 tỷ đồng (tăng 57,6% so với cùng kỳ) – Kết quả này cho thấy sự phục hồi ấn tượng của doanh thu và lợi nhuận so với Q1 (LNTT chỉ đạt 26 tỷ đồng, giảm 70,6% so với cùng kỳ).

  Trên bảng cân đối kế toán, khoản 19 tỷ đồng liên quan đến vụ cháy nhà kho đang chờ thông báo xử lý – Khoản này có liên quan đến vụ cháy nhà kho của một đối tác phân phối xảy ra vào đầu tháng 5. Công ty đang đợi thông báo cuối cùng từ Kim Thành Lợi, công ty đối tác và bảo hiểm của DRC. Khả năng DRC chịu thiệt hại từ vụ việc này là không lớn.

  Cho Q3 năm nay, công ty đạt kế hoạch tổng doanh thu đạt 1.090 tỷ đồng (tăng 19,59% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 61,2 tỷ đồng (tăng 93,1% so với cùng kỳ)

  Doanh thu tăng nhờ sản lượng tiêu thụ tăng với đóng góp từ giai đoạn 2 nhà máy radial và sản phẩm mới như LTR và lốp không săm cho xe tay ga. Trong khi đó lợi nhuận tăng nhờ chi phí nguyên vật liệu đầu vào như cao su tự nhiên, cao su tổng hợp giảm với giá bán bình quân tăng. Ảnh hưởng từ việc tích lũy quá mức tồn kho giá cao trong năm ngoái không còn và nhờ vậy tỷ suất lợi nhuận được cải thiện.

  Năm 2018, dự báo LNST tăng trưởng 14,6% – doanh thu thuần đạt 4.234 tỷ đồng và LNTT đạt 238,1 tỷ đồng

  Cho năm 2018, dự báo LNST tăng trưởng 14,6% – dự báo doanh thu thuần đạt 4.234 tỷ đồng (tăng trưởng 15,4%) và LNTT đạt 238,1 tỷ đồng (tăng trưởng 14,6%) – Dự báo trên dựa trên những giả định chính sau:

  1. Doanh thu tăng trưởng chủ yếu nhờ sản lượng lốp radial tiêu thụ tăng 34,9% đạt 450.000 lốp và doanh thu là 1.789 tỷ đồng (tăng trưởng 41,7%).

  2. Doanh thu sản phẩm truyền thống vẫn duy trì như năm 2017 là 2.444 tỷ đồng (tăng nhẹ 1,6%), trong đó doanh thu lốp bias đạt 1.566 tỷ đồng (không đổi so với năm 2017).

  3. Giả định giá bán bình quân sẽ tăng 5% trong năm nay. Công ty đã tăng giá bán thêm 5% đối với lốp xe đạp và xe máy trong tháng 1 năm nay. Trong tháng 2, công ty tiếp tục tăng giá bán đối với cả lốp radial và bias.

  4. Tỷ suất lợi nhuận gộp không đổi, là 12,5% do giá bán bình quân tăng sẽ bù trừ hoàn toàn với giá đầu vào tăng trong 6 tháng đầu năm. Theo đó, dự báo lợi nhuận gộp đạt 529 tỷ đồng (tăng trưởng 15,7%).

  5. Chi phí quản lý và bán hàng là 222,3 tỷ đồng (tăng 20,4%) và tỷ lệ chi phí bán hàng/doanh thu thuần là 5,3%.

  6. Lỗ tài chính thuần là 73,9 tỷ đồng (năm ngoái là 65,6 tỷ đồng).

  Theo đó, dự báo LNTT và LNST lần lượt đạt 238,1 tỷ đồng (tăng trưởng 14,6%) và 190,5 tỷ đồng (tăng trưởng 14,7%). Giả định tổng số cổ phiếu đang lưu hành không đổi, EPS năm 2018 đạt 1.492đ; P/E dự phóng là 16,6 lần.

  Quá trình xây dựng Giai đoạn 2 nhà máy radial vẫn theo đúng tiến độ Công ty sẽ hoàn thành xây dựng giai đoạn 2 và nhiều khả năng đưa vào hoạt động chính thức vào tháng 8 tới. Đến cuối năm ngoái thì giai đoạn 1 của nhà máy đã chạy với 111% công suất thiết kế. Giai đoạn 2 sẽ giúp tăng gấp đôi công suất lên 600.000 lốp với chi phí 650 tỷ đồng từ nguồn vốn nội bộ và vốn vay ngân hàng. Đến hiện tại, công ty đã chi khoảng 500 tỷ đồng cho dự án này. Công ty sẽ đưa công suất mới vào hoạt động theo từng giai đoạn trong năm nay.

  Những cải tiến về công nghệ sản xuất lốp radial từ đối tác Phần Lan có thể giúp công ty củng cố khả năng định giá bán – Trước đó, DRC làm việc với đối tác Trung Quốc trong quá trình chuyển giao công nghệ sản xuất lốp radial và do đó khách hàng so sánh lốp radial của DRC với lốp nhập khẩu từ Trung Quốc; vì vậy công ty không có nhiều lợi thế trong định giá bán. Vào cuối năm 2016, để giải quyết vấn đề này, DRC đã ký hợp đồng với Black Donuts Engineering, một đối tác Phần Lan để nâng cấp công nghệ sản xuất theo tiêu chuẩn cao hơn.

  Quá trình xây dựng Giai đoạn 2 nhà máy radial nhiều khả năng đưa vào hoạt động chính thức vào tháng 8 tới.

  Sau 1,5 năm hợp tác thì đến tháng 10 năm nay, công ty sẽ hoàn tất thử nghiệm các sản phẩm mới. Như vậy từ Q4 trở đi, DRC có thể giới thiệu ra thị trường sản phẩm lốp cao cấp cho các dòng xe buýt đường dài. Nếu thành công, tỷ suất lợi nhuận sẽ được cải thiện đáng kể và cho phép công ty cạnh tranh trong phân khúc giá bán cao hơn.

  DRC có kế hoạch trang bị lại các nhà máy bias hiện tại cho sản xuất các sản phẩm mới như LTR hoặc lốp xe chuyên dụng khác và đây là động thái nhanh nhạy từ phía công ty.

  (1) Bắt đầu sản xuất LTR trong Q3 – Công ty gần như đã hoàn thiện quá trình trang bị lại một phần nhà máy lốp bias hiện tại để sản xuất lốp LTR sử dụng cho xe tải nhẹ với vốn đầu tư vào khoảng 40 tỷ đồng. Công suất LTR ban đầu dự kiến là khoảng 200.000 lốp và bù đắp lại phần sụt giảm mạnh của lốp bias. Công ty đã đang sản xuất sản phẩm lốp mẫu để thử nghiệm thị trường và dự kiến bắt đầu sản xuất thương mại trong tháng 6. THACO đã đặt hàng 120.000 lốp LTR.

  (2) DRC cũng sẽ bắt đầu sản xuất các lốp bias chuyên dụng cho xe nông nghiệp của THACO – THACO đã bắt đầu sản xuất xe nông nghiệp từ cuối năm ngoái và ký hợp đồng với DRC để cung cấp lốp bias chuyên dụng cho các loại xe mới này. DRC hi vọng nhu cầu mới này sẽ thay thế cho sự suy giảm nhu cầu trong nước đối với lốp bias sử dụng cho các mục đích thông thường.

  (3) Giới thiệu lốp không săm mới sử dụng cho xe tay ga – Công ty cũng chuyển đổi một phần công suất lốp bias sang sản xuất lốp không săm cho dòng xe tay ga.

  Trong khi thị trường xe máy hiện tại của Việt Nam đã bão hòa với doanh số bán hàng chỉ tăng 3-5% mỗi năm, thì nhu cầu đối với xe tay ga (chiếm khoảng 60%) vẫn tăng. Và DRC hướng đến thâm nhập phân khúc chuyên dụng này.

  Kế hoạch xây dựng nhà máy lốp PCR cho xe khách sẽ tạm hoãn lại cho đến 2020 – DRC hiện sẽ tập trung vào đẩy mạnh công suất lốp radial và LTR để kiểm soát việc chuyển đổi từ lốp bias. Do đó kế hoạch xây dựng nhà máy PCR sản xuất lốp xe du lịch sẽ tạm hoãn lại cho đến năm 2020. Công suất thiết kế của nhà máy này ước tính là khoảng 4 triệu lốp, tuy nhiên không có nhiều thông tin cụ thể được công bố. Công ty đã mua lô đất nền có diện tích 70 ha gần nhà máy radial từ UBND Đà Nẵng.

  Thời điểm bán cổ phần của Vinachem dự kiến trong 4-5 tháng tới – Theo Quyết định số 16/QD-TTG ngày 5/1/2018 về kế hoạch thoái vốn của Vinachem trong giai đoạn 2017-2020, DRC là một trong số 9 công ty mà Vinachem sẽ giảm tỷ lệ sở hữu về dưới 50% trong năm 2018 hoặc 2019. Tại ĐHCĐTN, đại diện Vinachem cho biết Bộ Công thương đã phê duyệt đề xuất giảm tỷ lệ sở hữu tại DRC xuống 36% và số lượng cổ phiếu bán ra tương đương 14,51% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

  Thông thường, sẽ mất khoảng 4-5 tháng để hoàn thành các thủ tục cần thiết, do đó việc thoái vốn có thể được thực hiện trước Q4 năm nay. Chúng hiểu rằng biết quá trình thoái vốn sớm bắt đầu trong tháng này. Đơn vị tư vấn sẽ bắt đầu thực hiện báo cáo định giá để xác định giá thoái vốn cho DRC trong tháng này. Thời điểm thoái vốn cuối cùng sẽ do chính Vinachem quyết định. Thị trường kỳ vọng có một số doanh nghiệp trong nước sẽ quan tâm bao gồm cả những doanh nghiệp mới tham gia ngành ô tô.

  Dĩ nhiên một số doanh nghiệp có thể mong muốn mua vào mức cổ phần lớn hơn, tuy nhiên dự báo khả năng này có thể xảy ra trong một năm sau hoặc lâu hơn nữa.

  DRC đang chuyển đổi sang lốp radial và LTR và đây sẽ là động lực chính cho tăng trưởng của DRC trong 3 năm tới

  Triển vọng trung hạn của DRC có vẻ khá hấp dẫn – DRC đang chuyển đổi sang lốp radial và LTR và đây sẽ là động lực chính cho tăng trưởng của DRC trong 3 năm tới. Mức sử dụng công suất của nhà máy radial lớn hơn sẽ giúp cải thiện tỷ suất lợi nhuận bên cạnh đó là nhu cầu lớn đối với lốp LTR từ THACO và các nhà sản xuất trong nước khác. Cụ thể về triển vọng lợi nhuận, dự báo:

  • Doanh thu thuần sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình gộp năm là 14,2% trong 3 năm tới.

  • Và LNTT sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình gộp năm là 25%. 

  • Nhờ công suất gia tăng, chủ yếu là tập trung vào lốp radial và lốp LTR.

  • Tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ tăng dần từ 12,5% trong năm 2018 lên 14% trong năm 2019 và tăng tiếp lên 14,5% trong năm 2020.

  Một yếu tố dài hạn giúp cải thiện tỷ suất lợi nhuận là quá trình khấu hao kéo dài 7 năm cho toàn bộ máy móc thuộc nhà máy radial giai đoạn 1 trị giá 1.200 tỷ đồng bắt đầu từ cuối năm 2013 sẽ hoàn tất vào cuối năm 2021. Mức khấu hao hàng năm là khoảng 169 tỷ đồng.

  Ước tính giá trị hợp lý là 25.358đ, tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 17 lần. Do cạnh tranh gay gắt trên thị trường nội địa, đặc biệt là từ lốp Trung Quốc, nên công ty khó điều chỉnh giá bán khi giá đầu vào tăng mạnh. Nâng công suất lốp radial sẽ là động lực tăng trưởng chính cho năm nay và năm sau. Triển vọng 6 tháng cuối năm khả quan hơn với việc giới thiệu các sản phẩm mới gồm lốp radial chất lượng cao chuyên dụng cho xe khách, lốp LTR và lốp không săm. Câu chuyện M&A xoay quanh việc bán cổ phần của Vinanchem cũng giúp hỗ trợ giá cổ phiếu.

  —————————

  Ngô Minh Hoàng – Chuyên gia phân tích chứng khoán
  (nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
  Điện thoại: 012 5599 8558

  Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
  https://www.facebook.com/cophieu86/
  Website: www.cophieu86.com
  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn