Cổ phiếu CTD: Khả quan cho năm 2019 với dự báo LNST 1.713 tỷ đồng

Phân tích cổ phiếu CTD: Khả quan cho năm 2019 với dự báo LNST 1.713 tỷ đồng

Lượt xem:2278 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • KQKD 6 tháng đầu năm với doanh thu thuần đạt 12.613 tỷ đồng (tăng 19,6% so với cùng kỳ) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 718 tỷ đồng (tăng 0,7% so với cùng kỳ). Theo đó sau 6 tháng công ty đã hoàn thành được 45% kế hoạch doanh thu và 47,9% kế hoạch LNST của cổ đông công ty mẹ. Trong Q2, công ty đã hạch toán 8.302 tỷ đồng doanh thu (tăng 34,2% so với cùng kỳ) và 428 tỷ đồng LNST của cổ đông công ty mẹ (tăng 3,8% so với cùng kỳ).

  Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu CTD là 164.000đ; tương đương P/E dự phóng là 8,6 lần.

  Doanh thu 6 tháng đầu năm của CTD tăng khá mạnh, tăng 20% so với cùng kỳ nhưng tỷ suất lợi nhuận gộp giảm và chi phí quản lý tăng đã khiến LNST của cổ đông công ty mẹ giữ nguyên so với cùng kỳ. Dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2018 giảm 4,5% nhưng sẽ tăng trưởng 8,4% trong năm 2019. Dự báo này chưa bao gồm lợi ích từ việc sát nhập các công ty có liên quan. Công tác sát nhập có thể sẽ hoàn tất trước cuối năm nay nhờ có sự ủng hộ của các cổ đông chủ chốt. KQKD năm 2018 có tiềm năng vượt dự báo nếu công việc của CTD tại dự án Vincity bắt đầu được triển khai trong năm nay mặc dù tỷ suất lợi nhuận của phần công việc này sẽ tương đối thấp.

  Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu CTD là 164.000đ; tương đương P/E dự phóng là 8,6 lần.

  Giá cổ phiếu CTD đã giảm mạnh từ đầu năm trong bối cảnh đà tăng trưởng lợi nhuận kém đi cùng với chu kỳ của thị trường BĐS. Tuy nhiên có một số động lực đối với giá cổ phiếu gồm việc sát nhập các công ty liên quan và sự bùng nổ sắp tới của hoạt động xây dựng nhà ở bình dân. Ngoài ra động thái tham gia vào lĩnh vực đầu tư dự án BĐS có thể sẽ giúp cải thiện đáng kể tỷ suất lợi nhuận cho công ty trong tương lai.

  Doanh thu 6 tháng đầu năm tăng 19,6% so với cùng kỳ, trong đó xây dựng các dự án BĐS nhà ở tiếp tục đóng góp tỷ trọng lớn nhất – Trong 6 tháng đầu năm:

  • Doanh thu mảng xây dựng BĐS nhà ở đạt 6.500 tỷ đồng (giảm 11% so với cùng kỳ). Mảng này đóng góp 52% trong tổng doanh thu (so với cùng kỳ năm ngoái là 70%).

  • Doanh thu mảng xây dựng trung tâm thương mại và văn phòng giảm 15% so với cùng kỳ và đạt 1.260 tỷ đồng. Tỷ trọng đóng góp vào tổng doanh thu giảm từ 14% xuống 10%.

  • Xây dựng khách sạn & khu nghỉ dưỡng tăng 99% so với cùng kỳ và đạt 1.260 tỷ đồng. Tỷ trọng đóng góp vào tổng doanh thu tăng từ 6% trong 6 tháng đầu năm 2017 lên 10%.

  • Doanh thu mảng xây dựng công nghiệp tăng 235% so với cùng kỳ lên 3.520 tỷ đồng và đóng góp 28% vào tổng doanh thu (6 tháng đầu năm 2017 là 10%). Tỷ trọng mảng này tăng mạnh là nhờ đóng góp lớn từ tổ hợp Vinfast cũng như dự án Hòa Phát Dung Quất. 

  Nói chung CTD kỳ vọng giữ được tỷ trọng mảng này trong doanh thu là khoảng 20% nhờ mảng này có tính ổn định cao hơn so với mảng xây dựng BĐS nhà ở cao cấp có tính chu kỳ cao mặc dù mảng này có tỷ suất lợi nhuận thấp.

  Giá trị hợp đồng ký mới giảm nhẹ 3% – trong 6 tháng đầu năm 2018 CTD ký được tổng cộng 13.856 tỷ đồng giá trị hợp đồng mới (giảm 3,1% so với cùng kỳ), theo đó tổng giá trị hợp đồng đã ký nhưng chưa thực hiện tại thời điểm cuối Q2 là 24.045 tỷ đồng (giảm 8,3% so với cùng kỳ). Trong Q2 2018, CTD trúng thầu một số dự án lớn như:

  • Đà Nẵng Time Square – 2.500 tỷ đồng 

  • Grandeur Palace – 1.000 tỷ đồng 

  • Khách sạn Pullman Hải Phòng – 1.600 tỷ đồng 

  • Manor Central Park – 2.000 tỷ đồng 

  • Vinfast – 1.000 tỷ đồng

  Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm so với năm ngoái do chi phí vật liệu tăng và mức độ cạnh tranh gay gắt hơn

  Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm so với năm ngoái do chi phí vật liệu tăng và mức độ cạnh tranh gay gắt hơn – Lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm 2018 là 850 tỷ đồng (giảm 3,7% so với cùng kỳ), tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 6,7% (6 tháng đầu năm 2017 là 8,4%). 

  Trong Q2, tỷ suất lợi nhuận gộp tăng lên 6,8% từ 6,6% trong Q1 nhưng vẫn thấp hơn mức 8,1% trong cùng kỳ năm ngoái. Như đã đề cập trong báo cáo trước đây, tỷ suất lợi nhuận gộp giảm là do cơ cấu doanh thu kém hiệu quả hơn, chi phí vật liệu tăng và mức độ cạnh tranh gay gắt hơn.

  Lợi nhuận tài chính thuần tăng 8,9% so với cùng kỳ lên 164 tỷ đồng nhờ lượng tiền gửi ngân hàng lớn trong khi chi phí lãi vay bằng không.

  Chi phí quản lý tăng chủ yếu do chi phí nhân công tăng và không ghi nhận hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi – Chi phí quản lý tăng 41,2% lên 260 tỷ đồng. Tỷ lệ chi phí quản lý/doanh thu tăng từ 1,7% trong 6 tháng đầu năm 2017 lên 2,1% trong kỳ chủ yếu do chi phí nhân công tăng 25,1% so với cùng kỳ. Trong khi đó trong 6 tháng đầu năm 2017 CTD đã hoàn nhập 14,2 tỷ đồng dự phòng phải thu khó đòi trong khi năm nay không có hoàn nhập.

  Tổng tài sản vào thời điểm cuối Q2 tăng lên 15.326 tỷ đồng (tăng 38,2% so với cùng kỳ), trong đó phải thu ngắn hạn chiếm 46%. Đến cuối Q2, tổng tiền & tương đương tiền và đầu tư ngắn hạn là 4.721 tỷ đồng (giảm 16,8% so với cùng kỳ và giảm 18,5% so với đầu năm). Công ty không có nợ. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh âm trong giai đoạn này do các hệ số vốn lưu động giảm, vòng quay tiền mặt đã tăng mạnh từ 35,6 ngày lên khoảng 65,6 ngày. 

  Công ty cho biết, đây chỉ là tình trạng ngắn hạn do vào cuối Q2, nhiều chủ đầu tư các dự án muốn đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Do đó, CTD phải thực hiện thanh toán cho một số nhà thầu phụ sớm hơn thường lệ để đẩy nhanh tiến độ mua hàng & lắp đặt. Tình trạng này sẽ không kéo dài và lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh cho cả năm sẽ chuyển sang dương.

  Giữ nguyên dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2018 đạt 1.580 tỷ đồng (giảm 4,5% so với cùng kỳ) – Cho năm 2018, dự báo doanh thu thuần đạt 28.264 tỷ đồng (tăng trưởng 4,1%) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 1.580 tỷ đồng (giảm 4,5% so với năm 2018). Các giả định gồm:

  • Giá trị hợp đồng chuyển tiếp sang năm 2018 là 22.860 tỷ đồng, trong đó dự báo 60% hợp đồng sẽ được thực hiện và hạch toán trong năm 2018. Tổng giá trị hợp đồng ký mới trong năm năm 2018 là khoảng 24.135 tỷ đồng (giảm 12,2% so với năm 2017) so với dự báo trước đó là 28.513 tỷ đồng (tăng trưởng 3,7%). Một phần sẽ được thực hiện trong năm nay, theo đó tổng doanh thu xây dựng đạt 28.264 tỷ đồng.

  • Điều chỉnh giảm dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp từ 7,1% xuống 6,9% cho cả năm 2018. Với cơ cấu lợi nhuận kém hiệu quả, giá vật liệu gia tăng và cạnh tranh lớn hơn. Do đó, lợi nhuận gộp dự báo là 1.959 tỷ đồng (giảm 2,9% so với năm 2017).

  • Thu nhập tài chính thuần dự báo tăng trưởng 7,4% và dự báo chi phí bán hàng và quản lý 452 tỷ đồng (tương đương 1,6% doanh thu thuần). Dự báo EPS pha loãng 2018 là 18.957đ, tương đương P/E dự phóng là 7.7 lần tại thị giá cổ phiếu hiện tại.

  Cho năm 2019, dự báo doanh thu thuần đạt 30.811 tỷ đồng (tăng trưởng 9%)

  Cho năm 2019, dự báo doanh thu thuần đạt 30.811 tỷ đồng (tăng trưởng 9%) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 1.713 tỷ đồng (tăng trưởng 8,4%). Các giả định của gồm:

  • Ước tính giá trị hợp đồng chuyển tiếp sang năm 2019 là khoảng 18.798 tỷ đồng. Ước tính giá trị các hợp đồng ký mới trong năm 2019 là khoảng 26.548 tỷ đồng (tăng trưởng 10%). Giá trị hợp đồng thực hiện trong năm 2019 là 30.735 tỷ đồng (tăng trưởng 9%).

  • Dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp là 6,9%, theo đó lợi nhuận gộp đạt 2.136 tỷ đồng (tăng trưởng 9,1%).

  • Thu nhập tài chính thuần dự báo tăng trưởng 21,2% và dự báo chi phí bán hàng & quản là 493 tỷ đồng (tương đương 1,6% doanh thu thuần). Theo đó, EPS pha loãng 2019 là 20.318đ và ở thị giá hiện tại, cổ phiếu đang giao dịch với P/E dự phóng 2019 là 7,1 lần.

  Tiềm năng tăng đối với dự phóng lợi nhuận trong năm 2018 đến từ các dự án Vincity – Trong vài năm tới, Vingroup dự kiến sẽ phát triển 3 dự án Vincity gồm Vincity Gia Lâm (364 ha), Vincity New Sai Gon (251 ha) và Vincity Tây Mỗ (280 ha) với tổng cộng khoảng 200 tòa. CTD cho biết gói thầu mà công ty nhận có giá trị tương đương khoảng 35% tổng khối lượng công việc cho 3 dự án này. 

  Chưa bao gồm lợi nhuận từ các dự án Vincity trong dự báo cho năm 2018 do còn thiếu thông tin về thời gian thực hiện cụ thể. Tuy nhiên, cũng lưu ý rằng lợi nhuận năm 2018 có thể tăng thêm khoảng 3.000 – 4.000 tỷ đồng nếu CTD bắt đầu tiến hành xây dựng tại các dự án Vincity trong năm nay. Tuy nhiên, do đây là dự án nhà ở bình dân, tỷ suất lợi nhuận thấp, dao động từ 5% – 6%.

  Vinca Capital trở thành cổ đông lớn – Vina Capital vừa tăng tỷ lệ sở hữu tại CTD lên 5,1% từ ngày 3/7/2018.

  Quá trình M&A với nhiều công ty liên quan bao gồm Ricons vẫn đang thực hiện, dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Nhiều khả năng sẽ có 3 đơn vị tư vấn thẩm định giá độc lập (bao gốm cả kiểm toán Big-4) tham gia vào quá trình định giá. CTD hướng đến nắm cổ phần kiểm soát ở 5 công ty liên quan. Thời gian dự kiến để hoàn thành báo cáo định giá là khoảng một đến hai tháng và công ty sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường để xin ý kiến cổ đông về quá trình M&A. 

  Do phần lớn cổ đông bao gồm cổ đông lớn nhất, Kustocem Pte. Ltd tỏ ra ủng hộ kế hoạch này, công ty có thể hoàn tất các thương vụ M&A trong năm nay hoặc muộn nhất là đến Q1 năm sau. CTD ước tính chi phí cho hoạt động M&A mua cổ phần từ cổ đông thiểu số sẽ là khoảng 2.500 tỷ đồng. Nếu được thực hiện đúng, M&A sẽ là sẽ là một nhân tố làm thay đổi cục diện một cách tích cực cho CTD

  CTD là công ty đầu ngành xây dựng tại Việt Nam với kinh nghiệm thi công dày dặn và khả năng D&B vượt trội.

  CTD là công ty đầu ngành xây dựng tại Việt Nam với kinh nghiệm thi công dày dặn và khả năng D&B vượt trội.

  Công ty kiểm soát mảng dân dụng cao cấp và luôn là nhà thầu được ưu chuộng của các công ty phát triển BĐS lớn như Vingroup, Thảo Điền Investment và Refico. 

  Doanh thu từ các dự án xây dựng dân dụng đóng góp khoảng 70% tổng doanh thu của CTD trong những năm qua. Do nguồn cung trên thị trường BĐS cao cấp chững lại, công ty đang mở rộng sang xây dựng cơ sở hạ tầng và công nghệp cũng như đầu tư vào các BĐS sinh lợi để củng cố tăng trưởng dài hạn.

  Triển vọng tương lai khiêm tốn với sự bão hòa của chu kỳ xây dựng hiện tại. Tuy nhiên, có hai động lực tăng trưởng rất tiềm năng đối với công ty – Trong 3 năm tới, đóng góp lợi nhuận chính sẽ vẫn là từ mảng xây dựng chủ chốt. Trong giai đoạn 2014-2017, công ty ghi nhận giá trị hợp đồng và lợi nhuận vượt trội và rõ ràng là chu kỳ này hiện đã bão hòa. Giả định LNST của cổ đông công ty mẹ sẽ tăng chậm lại do ảnh hưởng của những xu hướng đề cập trên đây, gồm (1) các dự án BĐS cao cấp tăng chậm, (2) chi phí đầu vào tăng và (3) cạnh tranh lớn hơn khi các công ty có quy mô trung bình tăng quy mô và cải thiện công nghệ. Dự báo trong giai đoạn 2018-2020:

  • Doanh thu sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình gộp năm là 9%. 

  • LNST của cổ đông công ty mẹ sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình gộp năm là 7,9%.

  Quan điểm: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu từ là 164.000đ, tương đương P/E dự phóng là 8,6 lần. Dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2018 tăng trưởng 4,5%, tương đương P/E dự phóng là 7,7 lần. Giá cổ phiếu giảm mạnh trong 6 tháng qua và do đó dự báo triển vọng điều chỉnh cũng đã được phản ánh phần lớn vào gia cổ phiếu. 

  Triển vọng về sáp nhập với các công ty liên quan và sự lấn sân sang các dự án phát triển BĐS thương mại và cơ sở hạ tầng. CTD sở hữu mô hình kinh doanh rất tốt với vị thế là doanh nghiệp đầu ngành xây dựng với năng lực D&B vượt trội và không có rủi ro tài chính do Công ty không có gánh nặng nợ và phải trả dài hạn. Công ty đang mở rộng hoạt động và phát huy năng lực thi công ở các mảng xây dựng khác gồm các dự án công nghiệp, khách sạn & resort và các tổ hợp giải trí cũng như đầu tư vào một số BĐS sinh lợi trong dài hạn. Chiến lược này không những giúp công ty giảm tác động từ những biến động mang tính chu kỳ của phân khúc xây dựng nhà ở cao cấp và đồng thời củng cố tăng trưởng dài hạn.

  —————————

  Ngô Minh Hoàng – Chuyên gia phân tích chứng khoán
  (nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
  Điện thoại: 012 5599 8558

  Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
  https://www.facebook.com/cophieu86/
  Website: www.cophieu86.com
  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

  Ý kiến Bình luận
  Top